Kursens syftar till att ge studenterna förutsättning för att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv – exemplet Svenska kyrkan i dagens svenska samhälle.