Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om metoder och forskningslinjer inom teologi.