Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom exegetik, historisk praktisk och systematisk teologi.