Valbar programkurs

Kursen syftar till att ge en ökad medvetenhet om samverkande musik och teologi.