Lärare: James Starr, Klas Lundström, Leif Nordenstorm.

Kursen syftar till att ge: (1) en fördjupad kunskap om bibliska platser och arkeologi som historiskt verktyg i det heliga landet, (2) en översiktlig förståelse för landets historia ca 100 f Kr – 2000 e Kr med fokus på interaktionen mellan judendom, kristendom och islam, samt (3) en fördjupad förståelse för dagens komplexa politiska och religiösa förhållandena så att studenten nyanserat ska kunna beskriva dagens situation, samt de kristna minoriteterna i landet.