Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets poetiska, vishetslitteratur, profetiska böcker och apocrypha innehåll, fördjupad färdighet i att interpretera gammaltestamentlig text samt orientering om aktuell gammaltestamentlig forskning.