Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i bibelhebreiska samt förståelse för det språkliga studiets roll vid exegetisk textanalys.