Kursen syftar till att ge den studerande tillfälle att tillämpa homiletiska och teologiska kunskaper i en kristen gemenskap.