Lärare: Ray Baker, Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell