Målet för den pastoralteologiska kursen "praxisterminen", är att genom övningar, föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och redovisningar samla ihop och finjustera teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter för att förbereda prästkandidaterna för yrkeslivet som präster.