Syftet med PK 405 är att utveckla studentens kompetens, förmåga och förhållningssätt som reflekterande homilet och liturg i samspelet med andra anställda och ideella medarbetare i ett svenskkyrkligt sammanhang.