Kursen ger en introduktion till Luthers teologi. Den studerande ges möjlighet att reflektera över Luthers teologi i dess historiska kontext.

Följande delar ingår:

a)     Martin Luther och hans historiska kontext;

b)     Martin Luthers teologi;

Till kursen kan en frivillig studieresa till Lutherorterna i Tyskland kopplas - de år som en sådan resa anordnas.