Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse av Augsburgska bekännelsens innehåll samt dess läromässiga och historiska kontext