Välkommen till denna litteraturkurs "Tro och etik i diakonalt arbete", SH 205s. 

Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att beskriva, analysera och värdera lärofrågor och etiska frågor som är relevanta i diakonalt arbete.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • Sammanfattande redogöra för den kristna troslärans innehåll
  • Redogöra för och kritiskt värdera olika ställningstaganden i några teologiska frågor med relevans för diakonalt arbete.
  • Sammanfattande redogöra för etikens innehåll
  • Redogöra för och kritiskt värdera olika ställningstaganden i några etiska frågor med relevans för diakonalt arbete.