Kursen ger en sammanfattning av Martin Luthers teologi som även innehåller några av hans egna texter