Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper i teori och metoder inom praktisk teologi.