Kursen syftar till att ge översikt av islams historia, tro och livsmönster.