Kursen syftar till ge en översikt av den samiska förkristna religionen.