Kursen syftar till att ge vidgad kunskap om hur grundläggande relationssystem, med särskild hänsyn till äktenskapets och familjens dynamik, fungerar i en församlingskontext.

* Teologisk bas

* Historiska drag

* Dynamiken i ett funktionellt / dysfunktionellt system

* Salutogent arbete