HL 250 och HL 455 är båda sommarkurser.

Examinerande lärare: Klas Lundström.