Kandidatuppsats inom ämnesområdena: exegetik, systematisk teologi, historisk och praktisk teologi.