Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för ledarskapsutveckling in9om församling och kyrka. Kursdeltagarna tränas i kritiskt och konstruktivt ledarskapstänkande.

HL 250 och HL 455 är båda sommarkurser.

Examinerande lärare: Klas Lundström.