Lärare: James Starr, Klas Lundström, Leif Nordenstorm.

Kursen syftar till att ge: (1) en fördjupad kunskap om bibliska platser och arkeologi som historiskt verktyg i det heliga landet, (2) en översiktlig förståelse för landets historia ca 100 f Kr – 2000 e Kr med fokus på interaktionen mellan judendom, kristendom och islam, samt (3) en fördjupad förståelse för dagens komplexa politiska och religiösa förhållandena så att studenten nyanserat ska kunna beskriva dagens situation, samt de kristna minoriteterna i landet.

Lärare: Klas Lundström

Kursen syftar till att studenter ska bli förtrogen med olika teologiska och strategiska missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.Lärare: Klas Lundström


Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för kristendomens historia från antiken till idag samt svensk kyrkohistoria ca 830-1700 e Kr.  Fokus ligger på de kristna kvinnor och män i kyrkans historia och den inre dynamik och yttre kontext som format olika kyrkors och samfunds historiska särdrag i Europa och Nordamerika.


Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig en grundläggande kunskap om missionens globala historia, teologiska utgångspunkter, samt nutida metoder och förhållningssätt. 

 Kursen belyser även kristen mission ur ett antal perspektiv: mission som mötet mellan kristendom och andra religioner, kyrkornas arbete kring fattigdom, social rättvisa och miljöansvar. Kursen som helhet syftar till att utveckla reflexion kring dagens mångreligiösa och mångkulturella samhälle.