Lärare: Ray Baker, Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell

Lärare: Leif Nordenstorm

Lärare: Torbjörn Larspers, Leif Nordenstorm, Tomas Nygren

Kursen syftar till att ge översikt av islams historia, tro och livsmönster. Kursen syftar till ge en översikt av den samiska förkristna religionen.