Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Gamla testamentets poetiska, vishetslitteratur, profetiska böcker och apocrypha innehåll, fördjupad färdighet i att interpretera gammaltestamentlig text samt orientering om aktuell gammaltestamentlig forskning.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i bibelhebreiska samt förståelse för det språkliga studiets roll vid exegetisk textanalys.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Gamla testamentets innehåll, historiska bakgrund och omvärld samt grundläggande färdigheter i exegetisk metod.