Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i bibelhebreiska samt förståelse för det språkliga studiets roll vid exegetisk textanalys.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Gamla testamentets innehåll, historiska bakgrund och omvärld samt grundläggande färdigheter i exegetisk metod.