Ett gemensamt program mellan Johannelunds teologiska högskola (Jth) och Enskilda Högskolan Stockholm (Ehs). 

Programmet är på avancerad nivå och kan leda fram till en magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp).