Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom exegetik, historisk praktisk och systematisk teologi.

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om metoder och forskningslinjer inom teologi.