Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.

Kursen syftar till att utveckla studentens kompetens, förmåga och förhållningssätt att teologiskt reflektera kring homiletik och liturgik i en svenskkyrklig kontext.

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.